Think Outside

Ervaringsgerichte psychotherapie voor kinderen- jongeren en volwassenen.

Sommige gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat je je niet goed in je vel voelt, dat je even niet meer weet welke richting je verder uit moet gaan. Even de tijd nemen om hierbij stil te staan en aandacht te schenken aan jouw eigen noden en behoeften, kan nieuwe perspectieven bieden. Ondersteuning van iemand die vanuit een objectieve houding jouw verhaal aanhoort in combinatie met krachtgerichte gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen kan jou een 'boost' geven om jouw eigen vaardigheden te (her)ontdekken en opnieuw richting te vinden aan jouw levensweg.


Aanbod

Individuele begeleiding

Gesprekstherapie

Een sessie binnen de veilige omgeving van een groepspraktijk kan ruimte en rust bieden waardoor stil gestaan kan worden bij zowel de problemen als de mogelijkheden. Dit kan zowel op een louter verhalende en sprekende wijze als op een meer creatieve manier gebeuren, dit steeds in samenspraak en op maat van de cliënt. Tijdens deze sessies wordt gewerkt volgens de principes van narratieve therapie: een krachtgerichte begeleidingsvorm met sterke focus op kwaliteiten, vaardigheden en waarden die ook ruimte geeft om moeilijke en pijnlijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze methodiek kan zowel gebruikt worden bij kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en groepen.

Wandel en 'Outdoor' Therapie

Samen wandelen door een natuurgebied, een park, een stadswandeling,... Het zomaar even buiten zijn kan drempelverlagend werken alsook een rustgevend effect hebben waardoor stressvolle gebeurtenissen los gelaten kunnen worden. Al wandelend en pratend kan opnieuw contact met zichzelf gezocht worden waardoor moeilijke en pijnlijke zaken opnieuw een plaats kunnen krijgen. Ook tijdens deze sessie wordt de methodiek van narratieve therapie gebruikt, aangevuld met ervaringsgerichte opdrachten en methodieken uit de Adventure en Wilderness Therapy.

Deze sessies worden steeds op maat aangeboden, waarbij locatie en tijdstip in onderling overleg besproken worden.

Een voorafgaand kennismakings-gesprek in een van de praktijkruimten is vanuit praktisch oogpunt aangewezen vooraleer overgegaan kan worden naar wandeltherapie.

Voor wie? Zowel de binnen als de buiten sessies zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die op een ervaringsgerichte wijze willen stil staan bij zowel hun problemen als mogelijkheden.

Volgende onderwerpen kunnen zeker aan bod komen: slaapproblemen, burn-out, depressieve gevoelens, relatieproblemen, stress, vermoeidheid, rouwverwerking, zingevingsvragen, opvoedingsvragen, angst, laag zelfbeeld, identiteitsvragen,...

waar?

Een kennismakingsgesprek kan in een van volgende groepspraktijken doorgaan:

- GENT: groepspraktijk Ruimte(Godshuizenlaan 81)

- OUDENAARDE: groepspraktijk Movimento (Berchemweg 190)

- MERELBEKE: groepspraktijk De Groeilamp (Bergstraat 57)

praktisch: een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 50 a 55 minuten en kost 50 euro (contant te betalen op het einde van de sessie), bij sommige ziekenfondsen krijg je een gedeeltelijke terugbetaling, meer info kan je vinden op de site van jouw eigen ziekenfonds.

Contact