Think Outside: anders denken waardoor  kansen tot het opdoen van nieuwe ervaringen gegrepen kunnen worden.

Ervaringsgericht werken met individuen - gezinnen - groepen.