Ine Paeme: kinder- en jongerenpsycholoog

Als klinisch psychologe met een interesse in de belevingswereld van kinderen en jongeren spitste ik me tijdens mijn huidig werk als thuisbegeleider toe op de behoeften van jongeren en hun context. Ook als vrijwilliger in het begeleiden van praatgroepen bij "missing you" kreeg ik tot op heden de kans om het unieke verliesverhaal van elk betrokken kind te beluisteren en ermee aan de slag te gaan. Naast mijn therapeutische ervaring met (jong)volwassenen heb ik dan ook besloten me verder te bekwamen in de doelgroep kinderen en jongeren.

Om taal te kunnen geven aan datgene wat moeilijk loopt, werk ik aan de hand van creatieve en diverse methodieken. Dit kan onder meer gaan over speltherapie, ervaringsgerichte technieken, focussen, en ouder- of gezinsgesprekken vanuit een integratieve invalshoek met aandacht voor het ontwikkelingsgerichte. Dit is een hele mond vol om te zeggen dat ik vertrek vanuit een unieke benadering die aansluit bij elk kind/ elke jongere. Op deze manier hoop ik een veilige ruimte te creëren waar plaats is voor de gevoels- en gedachtewereld van de cliënt.

Omdat ik het belangrijk vind mezelf te blijven bijscholen, volgde of volg onderstaande opleidingen:

  •  Master klinische Psychologie (UGent: 2015 - 2017)

  • Postgraduaat rouw- en verliesconsulent (Artevelde Hogeschool: 2017 - 2018)

  • Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie (Acco: 2017)

  • basisopleiding Acceptance Commitment therapy (ACT Academie: 2019)

  • Workshops seksueel misbruik bij kinderen en jongeren, het vlaggensysteem ( 2018)