We bieden zowel consulten in de praktijk als online consulten aan voor wie dit wil! Vraag gerust meer info aan uw psycholoog of therapeut.

psychologische ondersteuning kinderen-jongeren 


"Binnenin mij heb ik de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de kracht om te veranderen wat kan veranderd worden en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien."

Psychologische begeleiding voor kinderen

Wanneer kinderen ergens vast komen te zitten, laten ze dat vaak zien in hun gedrag. Al spelend gaan we samen op zoek naar wat je kind wil vertellen. Op allerlei creatieve manieren leert je kind uiting geven aan gevoelens en gedachten. Met onze talenten op zak, vertalen we moeilijkheden naar haalbare uitdagingen.

Het is belangrijk om ook de omgeving van het kind mee te nemen in de begeleiding. Zij zien het kind namelijk iedere dag en kennen hun kind het beste. Daarom worden ouders of andere steunfiguren zoveel mogelijk meegenomen in het begeleidingstraject.

Psychologische begeleiding voor jongeren

Bij jongeren gaan we vooral aan de slag met spreken, hoewel we steeds vertrekken vanuit jouw noden. We gaan op zoek naar manieren om jou beter in je vel te doen voelen. In JOUW uurtje mag je vertellen over de zaken die JIJ belangrijk vindt.


praktische informatie

volgende onderwerpen kunnen zeker aan bod komen: 

Zelfbeeld en zelfvertrouwen, weerbaarheid, assertiviteit, keuzes maken, piekeren, stress en spanning, depressie, woedebuien, perfectionisme, meditatietechnieken, hooggevoeligheid, sociale vaardigheden, rouw en verlies, pijnklachten, motivatie, studiemethode, uitstelgedrag, (faal)angst, moeilijkheden rond slapen, ouder-kindrelatie, levensvragen, talentontwikkeling.

kostprijs:

  • kennismakingsgesprek , opvolgsessie : €65 /u
  • ouder- of gezinsgesprekken: €70 
  • adviesgesprekken of andere gesprekken van 90min: €90 (inclusief voorbereidings- en verwerkingstijd)
  • overleg externe diensten ( school, revalidatiecentra, ...) : €75 /u (inclusief voorbereidings- en verwerkingstijd)
  • verplaatsingskosten : <10 km: + €5, >10km: +€10
  • gelieve gepast en contant te betalen op het einde van de sessie / maak gebruik van de bankcontact app.

  • sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling, contacteer de website van jouw mutualiteit voor meer info.

  • afspraken die niet binnen de 48u worden afgezegd, worden aangerekend: op deze manier wensen wij de wachtlijsten te beperken en iedereen zo snel mogelijk ondersteuning te bieden.

locatie:

  • Veldstraat 55, 9890 Asper 
info@thinkoutside.be