Lichaamsgerichte therapie voor kinderen- jongeren en volwassenen

Binnen lichaamsgerichte therapie staat de balans tussen lichaam en geest centraal. Door in dialoog te gaan met je voelen - je denken - je doen,... streven we naar het herstel van een evenwichtig leven: zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal en gedragsmatig gebied. 

Lichaamsgerichte therapie is een doe- en beleven therapie waarbij de cliënt de gelegenheid krijgt om ervaringen op te doen en zo nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen. Dit binnen een veilige setting van oefenen, ervaren en oplossen.

Het doel van deze lichaamsgerichte begeleiding is een bijdrage leveren om te kunnen komen tot het gewenste denken- voelen en handelen. 

praktische informatie

volgende onderwerpen kunnen zeker aan bod komen: angstproblematieken, depressie, gedragsproblemen, aanpassingsstoornissen,... psychomotorische therapie wordt aanbevolen voor alle psychosociale problemen en stress gerelateerde klachten.

aanbod voor volwassenen en senioren: toegepaste relaxatie, ademtherapie, biofeedback training, verlies- en rouwtherapie, thematische benadering, cognitieve fitness, running therapie, bio-energetica

aanbod voor kinderen en jongeren: spanningsregulatie en sociale vaardigheidstraining, gezinstherapie, weerbaarheidstraining, agressie regulatie, mentale fitness

kostprijs:

  • er wordt een tarief tussen de 40 en 55 euro gehanteerd, afhankelijk van de gekozen begeleiding.
  • gelieve gepast en contant te betalen op het einde van de sessie / maak gebruik van de bankcontact app.

  • sommige mutualiteiten voorzien een terugbetaling, contacteer de website van jouw mutualiteit voor meer info.

  • afspraken die niet binnen de 24u worden afgezegd, worden aangerekend: op deze manier wensen wij de wachtlijsten te beperken en iedereen zo snel mogelijk ondersteuning te bieden.

locatie:

  • Veldstraat 55, 9890 Asper

Wil je graag een verkennend gesprek?