We bieden zowel consulten in de praktijk als online consulten aan voor wie dit wil! Vraag gerust meer info aan uw psycholoog of therapeut.

Griet Verhaeghe: klinisch psycholoog

Reeds als jongvolwassene was ik geïnteresseerd in levensverhalen en gevoelens van mensen die ik ontmoette. Vandaar de keuze om een master in de psychologie te behalen. Dat ik als klinisch psycholoog wou werken, was meteen evident.

Een stage in de ambulante geestelijke gezondheidszorg was een tweetal jaar later de opstap om in die sector aan de slag te gaan. Na twaalf jaar werkervaring als ambulante psycholoog besloot ik een bijkomende opleiding systeemgerichte psychotherapie aan te vatten.

Ik probeer met een brede blik naar mensen en situaties te kijken. Het is voor mij belangrijk om samen te verkennen aan welke thema's we werken en dat vanuit een vertrouwelijke werkrelatie.

  •  Master klinische psychologie (Universiteit Gent, 2005 - 2007)
  • Trainingsdag intra familiaal geweld en partnergeweld (2014)
  • de link tussen seksueel trauma en middelenafhankelijkheid ( de Kiem, 2017)
  • suïcidepreventie (CGG Eclips, 2018)
  • Masterclass middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking ( 2019)
  • Systeemgerichte Psychotherapie ( Interactie Academie, 2020 - 2024)
info@thinkoutside.be