We bieden zowel consulten in de praktijk als online consulten aan voor wie dit wil! Vraag gerust meer info aan uw psycholoog of therapeut.

Studiebegeleiding voor kinderen, jongeren en studenten

Goed kunnen studeren – in welke richting dan ook – is belangrijk voor leerlingen en studenten om een diploma te behalen. Met dat diploma kun je je een plaats op de arbeidsmarkt verzekeren en een hoger loon verdienen.

Studeren is echter niet altijd gemakkelijk. Het is zoeken naar een goede planning, een goede methode en een aangepaste omgeving. Ook stress, faalangst en perfectionisme die bij het studeren kunnen komen kijken, kunnen valkuilen zijn om te slagen voor een opdracht, toets of examen. Zeker voor leerlingen en studenten met een ontwikkelingsstoornis, zoals ASS, ADHD en DCD, komt studeren met een aantal extra uitdagingen.

In mijn begeleiding als studiecoach wil ik graag inzetten op het aanpakken van jouw moeilijkheden met studeren en kijken hoe we samen tot een goede manier van werken kunnen komen die aansluit bij wie jij bent.

Mijn werkwijze bestaat uit twee onderdelen: 1) het aanbieden van individuele begeleidingssessies en 2) het aanbieden van enkele begeleide, prikkelarme studieplekken. Ook aan groepstrainingen van Think Outside werk ik mee als een luik over studeren voorzien wordt. De data van deze groepstrainingen worden op de website aangekondigd.

Individuele begeleidingssessie

Het aanbieden van individuele studiebegeleiding aan leerlingen en studenten die leerproblemen ervaren. Om vragen te beantwoorden maak ik in deze sessies gebruik van psycho-educatie en ondersteunend materiaal indien relevant.

Om jou zo kwaliteitsvol mogelijk te begeleiden verkies ik begeleidingssessies in de praktijk. Heb jij liever een online gesprek, dan kan dat ook.

Prikkelarme studieplek

Het aanbieden van een begeleide, prikkelarme studieplek voor het maken van huiswerk en opdrachten en het studeren voor toetsen en examens. Begeleiding houdt dan o.a. in het opvolgen van de studiemethode en -tijd (studeren en pauze), het ondersteunen bij vragen en het zorgen voor een rustige omgeving.


praktische informatie

Doelgroep: kinderen vanaf het vijfde leerjaar, leerlingen secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs. Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ASS, ADHD en DCD, zijn van harte welkom.

kostprijs:

  • Ik start altijd met een kennismakingsgesprek om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Aan dit kennismakingsgesprek kunnen ook de ouders deelnemen. Dit kennismakingsgesprek is gratis (ongeveer 30 minuten).
  • Individuele begeleidingssessie: €40/u
  • Begeleide, prikkelarme studieplek: €10/u
  • Beurtenkaart voor wie graag een aantal keer bij mij komt studeren: €90 voor 10 sessies
  • gelieve gepast en contant te betalen op het einde van de sessie / maak gebruik van de bankcontact app

  • afspraken die niet binnen de 48u worden afgezegd, worden aangerekend: op deze manier wensen wij de wachtlijsten te beperken en iedereen zo snel mogelijk ondersteuning te bieden.

Beschikbaarheid:

  • Op donderdagavond en zaterdagnamiddag
  • In functie van vragen en bepaalde periodes in het jaar (bv. toetsen- en examenperiodes) kan deze beschikbaarheid aangepast worden of uitgebreid.

locatie:

  • Veldstraat 55, 9890 Asper
info@thinkoutside.be